Semler IT tilpasser organisationen

For bedre at efterleve Semler koncernens forretningsstrategi ”Change Ahead” tilpasser Semler IT sin organisation.

 

Fra 1. november ser organisationen således ud:

 

 

Afdelingen KundeService vil, under ledelse af Michael Rossau, arbejde med services og rådgivning til alle brugere, for at imødegå fokus på Semler koncernens strategiske mål ”Kundetilfredshed”. Vores ambition er at drive flere synergier frem af samspillet mellem konsulenter og Callcenteret, til gavn for vore brugere. Herudover vil vi, sammen med forretningen, arbejde tættere sammen om selve implementeringen af forretningsportaler.

 

Internet, Mobile løsninger (Apps) og Sociale Medier under ledelse af Thomas Hansen vil fremover være et særskilt fokusområde. Selvbetjening, information om og påvirkning af kunders ”købsadfærd” er et område, der får stadig større betydning. Sammen med forretningen, vil vi udvikle dette område betydeligt, da det er vitalt for forretningsdannelsen i fremtiden.

 

Under ledelse af Torben Andersen vil vi arbejde med applikationsudvikling og vedligeholdelse af alle de programmer, som understøtter forretningsprocesserne for alle brugere i hverdagen. Vi samler alle værktøjerne under ét, så Notes databaser og Notes applikationer nu vil indgå i vores samlede værktøjskasse i udviklingsafdelingen. Afdelingen skal realisere vores portaler, hvilket betyder at der vil være et meget tæt samarbejde med de kommende tværorganisatoriske portalteams, hvor både forhandlere og importører er repræsenteret. For at imødegå de strategiske mål ”Salgsprocesser” og ”Eftermarkedsprocesser” vil de første portalteams, med udgangspunkt i arbejdsgangene indenfor salg og eftermarkedet, sikre IT-understøttelse af den måde vi ønsker at arbejde på i fremtiden.

 

Systemdrift, under ledelse af Claus Nybro, vil udover stabilitet i den daglige drift, investere mere tid i partnerskabet med vores outsourcing partner, med henblik på at fremdrive nye strategiske gevinster på vores platforme.

 

Bjarne Dahl