Opkald fra Congo-land

Der er mange opkald fra de fjerne egne af verden i øjeblikket. Det er ikke nyt, men det tager til i frekvens og variation. Typisk sker der dét, at du modtager et opkald, som du enten når at besvare eller ikke når at besvare. I begge tilfælde afbrydes forbindelsen, før der sker mere.

Men det bliver først problematisk for dig, når du ringer tilbage. Ved dit opkald kan din telefonregning takseres med et beløb udover selve opkaldet – meget i stil med for eksempel bidrag til Danmarksindsamlinger for kræft, deltagelse i konkurrencer med mere.

Derfor: Når du modtager et opkald eller skal ringe op til et mistet opkald – så kast først et blik på landekoden. Kender du nogle i Congo eller Liberia eller andre eksotiske steder? Genkender du selve telefonnummeret?

Du kan evt. forvisse dig ved at kigge på listen over landekoderHer kan du også se, hvordan du blokerer for numre eller landekoder.

Det er især en god ide at få gjort det på juniors telefon, da børns kritiske sans er knap så udviklet og deres nysgerrighed ofte stor.

Lisa Thomsen, Marketingkoordinator