Konsekvenser for dataforbindelsen

Et antal gange inden for de sidste 6 måneder, har Semler IT oplevet at forhandlere - uden varsel - pludselig har fået store problemer med deres datanetværk internt i forretningen. Problemerne har vist sig ved at dataforbindelse til alle systemer forsvinder, eller at dataforbindelsen er ekstrem ustabil. Når disse problemer opstår, ringer forhandleren (selvfølgelig) til Semler IT, for at melde problemet.

 

Semler IT har i alle tilfældene straks iværksat en diagnose af problemet. For visse forhandlere har det opståede problem været katastrofalt, da dataforbindelse til Semler IT har været helt eller delvis ude af drift i adskillige timer. Ud over at diagnosticere problemet via de værkstøjer Semler IT råder over, har vi også - hvor det er muligt - sendt vores teknikere ud til forretningen, for at kunne bistå med fejlsøgning.

 

I alle de tilfælde vi oplevet, har problemet kunnet henføres til, at der er sat uautoriseret netværksudstyr på forretningens interne netværk. Med uautoriseret udstyr menes udstyr, der ikke er en integreret del af den netværksløsning som forretningen anvender.

 

Vi har oplevet, at en medarbejder har købt et trådløst accesspunkt i ComputerCity, eller købt en boks til at dele netværksstik - og i bedste mening sat det på netværket for - i en håndevending - at udbygge netværket.

 

Hvis man ikke har viden om, hvordan datanetværk fungerer, og hvordan netværkskomponenter skal kobles til et eksisterende netværk, kan det få katastrofale konsekvenser for stabiliteten af netværket i forretningen.

 

De gange, hvor en forretning har haft disse problemer, er det lykkedes Semler IT at finde det udstyr, der har været skyld i problemerne, og få forretningens netværk på ret køl igen.

 

Da Semler IT's ansvar for datanetværket går til og med den router, der skaber forbindelse til Semler IT, så har Semler IT i alle tilfælde sendt en faktura for forbrugt tid til de berørte forretninger.

 

Her er nogle retningslinier som Semler IT anbefaler forhandlerne at følge:

  • Installer ikke netværksudstyr på det interne netværk, UDEN at konsultere Semler IT.
  • Kontakt Semler IT hvis det interne netværk skal udvides - så kan Semler IT gå i dialog med den elektriker, der skal foretage arbejdet.

Claus Nybro, Driftschef, Semler IT