Få en endnu bedre hjemmeside og måske et par flasker vin oveni!

Din hjemmeside bliver fortsat udbygget med nye og forbedrede funktioner, således at dine brugere får en endnu bedre oplevelse af jer på nettet. De seneste ændringer kan du læse mere om senere....

For at du kan få en endnu bedre hjemmeside, vil vi gerne have input fra netop dig om, hvad du synes der kan gøres bedre for dine kunder på jeres hjemmeside/r. Det kan eksempelvis være ny eftermarkedsformular, hvor kunderne kan spørge om prisen for et standardservice, udskiftning af udstødning eller lignende, hvis kunden først vil have en pris på dette inden denne bestiller tid til service/reparation.  Det behøver ikke kun at være nye ting til jeres brugere af hjemmesiden - det kan eksempelvis også være forbedringsområder eller nye funktioner til administrationssystemet, der kan gøre din hverdag lettere. Hvis du inden oktober måned indsender dine forslag til lit@semler.dk, så vil vi blandt de indkomne forslag trække lod om 2 flasker god rødvin.

 

Og så til de seneste forbedringer...

Igennem de seneste måneder er din hjemmeside blevet forbedret på følgende områder:

 

Bestil tid til service
Der er blevet tilført telefonnummeropslag, således at kunden ikke skal udfylde navn, adresse m.v., hvis denne ikke har et hemmeligt telefonnummer.

 

Bestil brochure
Denne har også fået tilført telefonnummeropslag på tilsvarende vis som bestil tid til service.

 

iPad, iPhones m.v.
For brugere af bl.a. Apple's mobile enheder er der ikke mulighed for at vise flash bannere. Derfor har vi implementeret et fast billede for hvert mærke, således at jeres hjemmeside også vises pænt på en iPhone og iPad.

 

Thomas Hansen, Produktchef, Semler IT